Çarşamba , Ocak 15 2020
Home / Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3-BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Bireyselleştirilmiş öğretim öğrencilerin kendi hızlarıyla ve kendi önbilgilerine uygun bir biçimde öğrenmelerini sağlar. Öğrenci kendi başına kendine verilen bir görevi bitirmeye çalışır. Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasında bireysel farklar vardır. Bu durum öğrencilerin öğrenme hızlarında da farklılığı ortaya koymaktadır. Öğrenciler arasındaki bireysel farklılığın giderilmesi, her öğrencinin öğrenme hızına uygun düşecek bir öğretimin yapılması, öğretimin bireyselleştirilmesi ile olası görülmektedir.

Read More »

5-GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ

Mehmet TUNÇER Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama; sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Gösteri öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğrenci merkezlidir. Öğrenciler, becerileri yaparak yaşayarak öğrenirler. Öğrencilere hem görebilecek hem de duyabilecekleri bir ortamda materyalin tanıtıldığı, yeniliklerin sınıfa gösterildiği …

Read More »

4-ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

Mehmet TUNÇER Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlandığı, öğrenci merkezli bir yöntemdir. Bu yöntem, sosyal ilişkilerle ilgili bir durumu, bir problemi, bir olayı inceleme, olayın nedenlerini ortaya çıkararak çözüm yolları önerme, öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırma ve o konuda uygulama …

Read More »

3-GÜDÜMLÜ TARTIŞMA YÖNTEMİ

Mehmet TUNÇER Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılır. Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermesini, onların bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesini ve yorum yapmasını sağlar. Öğrencilere analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır (Demirel, 1999). Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması …

Read More »

2-SORU-CEVAP YÖNTEMİ

Mehmet TUNÇER Soru-cevap öğretme yöntemi sınıf etkinliklerinde soru sorulması ve cevap verilmesi yoluyla tartışmanın yürütüldüğü bir yöntemdir. Bu yöntemin, öğrencilere öğrendiklerini uygulama, önemli noktaları belirginleştirme, neden-sonuç ilişkisini belirtme, öğrenilenleri tekrar etme, öğrenci-öğretmen iletişimini sağlama ve dağınık dikkatleri konuya çekme gibi yararları bulunmaktadır. Sınıf içi uygulamalarda en yaygın bir şekilde kullanılan …

Read More »