Home / ANA SAYFA / SANAL ZORBALIK (Cyber bullying)

SANAL ZORBALIK (Cyber bullying)

Sanal zorbalık; İletişim teknolojilerini kullanarak bireye veya gruba, özel ya da resmi bir kişiye, kuruma karşı yapılan teknik boyutta zarar verme davranışlarının tümüdür.


Sanal zorbalık,“başkalarına zarar vermek amacıyla, iletişim teknolojilerini kullanarak ve bilgi yolu ile bir kişi ya da grup tarafından kasten yapılan, tekrar eden düşmanca davranış şekilleridir 

Sanal zorbalık; elektronik yazılar yolu ile kasıtlı ve birbirinin tekrarı olan,zarar veren davranışlardır. Sanal zorbalık davranışı, şiddetin bir türü olarak da tarif edilmektedir . Bilgisayar, cep telefonları ve diğer elektronik cihazların kullanımı yoluyla yapılan kasıtlı, tekrarlayan ve zarar verici davranışlardır.

Sanal zorbalığın giderek daha yaygın hale gelmesi, sanal zorbalık sorununun geleneksel zorbalık ile olası bağlantılarını çözmek adına araştırmacıları bu konuda çalışmalar yapmaya yöneltmiştir.

Sanal zorbalık ve yüz yüze zorbalık, hedefteki kişilerin tehdit edilmesi, onlara sataşılması, hedefteki kişinin küçük düşürülmeye çalışılması bakımından benzerlik göstermektedir. Fakat internet ortamında yapılan zorbalığın daha kötü etkiler yaratması olasıdır. Yüzyüze gerçekleşen zorbalıkta duruma bir kişi veya bir grup dahil olurken, sanal ortam yolu ile gerçekleşen zorbalık türünde bir tuş ile bir çok insana, gruba müstehcen şakalar, fotoğraflar, yazılar veya nefret postaları gönderilmesi mümkün olmaktadır.

İnternet ortamında saldırgan davranışı gösteren kişiler “ekran lakapları” kullanarak kendisini saklayabilmekte, yüzyüze herhangi birine karşı tehdit edici veya saldırgan tutumda söylemlerini iletemeyen kişiler sanal ortamda bu tür davranışlarını daha rahat sergilemeye eğilimlidirler.

Zorbalık davranışları ile ilgili ortaya atılan, Kontrol teorisine göre, mağdur üzerinde kontrol sahibi olmaya duyulan ihtiyaç, zorbalık davranışları ile yakından ilgilidir.  Geleneksel zorbalık erkeklerde fiziksel güç ile birleşmiş olan saldırganlık tepkisine sahip olmak olarak tanımlanmaktadır.

Ancak kontrolün sadece fiziksel gücü içermeyeceğini aynı zamanda da kontrol ve liderlik durumlarının bireyin güç ve sosyal statü gereksinimleri ile güdülenen sözlü taciz, tehditler ve diğer rahatsız edici davranışlar ile de ortaya çıkabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

Bazı bireyler için internet başkaları üzerinde hâkimiyet kurmak için kullanılan bir ortamdır. Fiziksel güce gerek olmadığı için yüzyüze zorbalıkta insanlar üzerinde güç ve kontrol gösteremeyecek kişiler için sanal zorbalık güç gösterisi yapabilecekleri ortam olarak görülmektedir. Akranlardan oluşan seyirci grubu da var ise birey daha çok kabul göreceğini düşüneceğinden ve bunu yüksek bir sosyal statü olarak düşündüğünden  sanal zorbalık yoluna başvurmaktadır.

Pellegrini ve Long yüz yüze zorbalığa maruz kalan bireylerin zaman zaman daha az güç sahibi akranları üzerinde zorbalık davranışlarını taklit ettiklerini göstermiştir. Bu sebeple mağdurlar da zaman zaman kaybettikleri güç ve kontrolü geri kazanmak için veya zorbalığı yapan kişiye ceza vermek amacı ile interneti zorbalık aracı olarak görmekte ve kullanmaktadır.

ARAŞTIRMANIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

About Mehmet TUNÇER

EĞİTİM VİZYON:Vizyoner Eğitimcilerin Buluşma Adresi.

Check Also

Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Tükenmişlik sendromu dendiğinde aklımıza ünlülerin “Bende tükenmişlik sendromu var, toparlanmaya çalışıyorum” sözü geliyor. Ünlü insanlarımızın da yaşamlarının bazı dönemlerinde mücadele ettikleri tükenmişlik sendromu, çok yoğun çalışan insanların yaşamlarında karşılaştıkları bir sorundur. Çok yoğun çalışma temposu ve zor iş koşullarını kabul etmiş insanlar, iş yaşamlarını ve yaptıkları işteki sorumluluklarını yaşamlarındaki öncelik olarak belirlerler. Kendilerini stresli bir yaşama zorlarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir