Home / ANA SAYFA / 1- ÖĞRENCİ AÇISINDAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ

1- ÖĞRENCİ AÇISINDAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Öğrenme ve öğretme stratejilerini öğrenci ve öğretmen açısından düşündüğümüzde iki grupta ele alabiliriz.

1- ÖĞRENCİ AÇISINDAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ

ÖĞRENME Stratejileri:

Öğretme-öğrenme sürecinde etkililik öğrenmenin gerçekleşmesiyle oluşmaktadır. Bu nedenle, öğretme-öğrenme sürecinde verimliliğin artırılması her şeyden önce öğrenme olayının, bireyde nasıl meydana geldiğinin anlaşılmasıyla mümkündür. Öğretme, öğrenmenin bireyde nasıl meydana geldiği ve öğrenme olayına bireyin nasıl katılacağı belirlendikten sonra olur. (Çubukçu, 2000).

Öğrenme stratejisi, bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerden her biridir. Bu teknikler, öğrenen birey tarafından öğrenme sırasında bilgi işleme sürecini etkilemesi için kullanılan davranış ve düşünceleri kapsar. “Öğrenme stratejisi” hakkında literatürde karşılaşılan bazı tanımlar şunlardır;

1- Öğrenme stratejileri, öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemlerdir.

2- Öğrenme stratejisi, öğrenen kişinin öğrenme sırasında gerçekleştirebileceği ve onun kodlama sürecini etkilemesi umulan davranışlar ve düşünceleridir.

3- Öğrenme stratejileri, belleğe yerleştirme ve geri getirme gibi bilişsel stratejileri ve bu bilişsel stratejileri yönlendirici yürütücü biliş süreçlerini kapsayan, öğrenenin öğrenmesini etkileyen, öğrenen tarafından kullanılan davranış ve düşünme süreçleridir.

Öğrenme stratejilerinden bazı örnekler:

 • Ana düşünceyi vurgulamak.
 • Metnin altını çizmek.
 • Önceki bilgi birikimi ile yeni bilgiler arasında bağlantı kurabilecek benzetmeler yapmak.
 • Öğrenilenler arasındaki farklılıkları çıkarmak.
 • Sınıflama yapmak.
 • Özetlemek.
 • Önemli yerleri not almak
 • Öğrenilenlerle ilgili soru çıkartmak
 • Öğrencinin kendisinin oluşturduğu veya öğretmenin verdiği soruları yanıtlamak
 • Metindeki bilgileri çizelge biçiminde düzenlemek
 • Bilgi şeması oluşturmak
 • Karmaşık cümle ya da anlatımı basitleştirmeye çalışmak
 • Öğrenilenleri gözünde canlandırmak
 • Öğrenme malzemesini bir başkasına öğretmeye çalışmak
 • Öğrenme malzemesiyle ilgili örnekler vermeye çalışmak
 • Aynı sözcüklerle not almak
 • Öğrenme malzemesini değiştirmeden yazmak
 • Sesli okuma
 • Sessiz okuma

About Mehmet TUNÇER

EĞİTİM VİZYON:Vizyoner Eğitimcilerin Buluşma Adresi.

Check Also

KADINHANI İLÇESİ (Konya) BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

Konya’nın bir ilçesi olan Kadınhanı hakkında yapılmış yüksek lisans tezi. Kadınhanı ilçesini beşeri ve ekonomik coğrafya açısından kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir