Home / ANA SAYFA / ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ

Mehmet TUNÇER 

STRATEJİ NEDİR?

Stratejiyi genel olarak, bir şeyi elde emek için izlenen yol ya da amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulamasıdır diye tanımlamak mümkündür (Açıkgöz, 1996).

Öğretme sürecinde sınıf içi öğretim etkinliklerinin belirlenmesinden değerlendirilmesine kadar dersle ilgili öğretim sürecine strateji yön verir. Bu anlamda strateji, dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır diyebiliriz (Bilen, 1992; Fidan ve Erden, 1993).

Dersin ve konunun içeriği ne olursa olsun, mümkün olduğunca, öğrenciyi etkin öğrenme çabasına sokacak ve bu durumu, istenilen tüm öğrenmeler tam olarak gerçekleşinceye kadar sürdürecek öğretme-öğrenme stratejilerinden yararlanılması öngörülmektedir.

Öğretmenin dersi öğrencilere öğretmesi dendiğinde, onlara aktarması değil, öğrencilerin kendi çabaları ile öğrenmeleri; öğretmenin, öğrencilerin öğrenme çabalarında onlara rehberlik etmesi, bu çabaları yönlendirmesinin esas olması akla gelmelidir.

Bir yöntemin uygulanmasından önce, tanımlanabilmesi, hangi derste ve hangi hedefler için nasıl kullanılacağının, üstün ya da yetersiz yanlarının ve diğer yöntemlerle ilişkilerinin bilinmesi gerekir.

Öğrencilerin yaşları, yetenekleri ve önceki öğrenmelerine uygun yöntemler kullanma büyük önem taşır. Bütün konularda ve her durumda etkili yöntem ve tekniklerden söz etmek mümkün değildir. Bunun yerine hedef, öğrenci ve konu niteliğine uygun yöntemlerden söz edebiliriz. Uygulamada çok çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanma öğrencilere çok yönlü ve zengin yaşantılar sağlar.

Öğretim Stratejisi: Dersin amaçlarına ulaşılmasını sağlayan en genel yol ya da yollar bütünüdür.

Öğretim Yöntemi: Hedefe ulaşmak için izlenen en kısa ve planlı yoldur.

Öğretim Tekniği: Bir öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimdir.Strateji>Yöntem>Teknik

Üst Düzey Düşünme Becerileri:

1. Yaratıcı Düşünme: Bireyin hayal gücünü kullanarak yeni ve özgün ürünler ortaya koyma becerisidir.

2. Yansıtıcı Düşünme: Bireyin deneyimlerini yeni durumlara yansıtarak çözüm önerileri ya da fikir üretmesi ve elde edilen sonuçları değerlendirmesidir.

3. Analitik düşünme: Bilgileri neden-sonuç ilişkileri içinde yapılandırarak fikir üretme becerisidir. Birey problem çözme için gereken tüm becerileri gösterir.

4. Bilimsel düşünme: bireyin bilgiyi gözlemleyerek, problem çözme basamakları doğrultusunda, ön yargısız, belli bir sistem içerisinde yapılandırabiliyor olmasıdır.

About Mehmet TUNÇER

EĞİTİM VİZYON:Vizyoner Eğitimcilerin Buluşma Adresi.

Check Also

KADINHANI İLÇESİ (Konya) BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

Konya’nın bir ilçesi olan Kadınhanı hakkında yapılmış yüksek lisans tezi. Kadınhanı ilçesini beşeri ve ekonomik coğrafya açısından kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir